1998 yılından bu yana inşaat,çevre ,maden,sektöerlerinde yaptığımız hizmetlerle birçok işe imza atmış olan firmamız , bıranşlarında kendilerini kanıtlamış uzman kadrosu ile Türkiye'de yürürlükte bulunan tüm yasal mevzuata ve uluslararası standartlara uyarak çözüme ulaşmayı kendisine prensip edinmiştir.

     

 

 

 Çevre Hizmetleri

   

 Madencilik Hizmetleri

 

 Diğer Hizmetler

 Yapılması planlanan bir tesisin ve uzun vadede ekosistem üzerineyaptığı olumsuzetkilerin belirlenmesi ve gerekli olan önlemlerin planlanması, uygulanması "Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği" nin ilgili hükümleri doğrultusunda rapor haline getirilip hazırlanması....     Kum,çakıl,taş ve diğer değerli maden sahalarının kapatılması ve koordinatlı haritalarının çizilmesi, projelendirilmesi işletme raporlarının hazırlanmasını kapsamaktadır.   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan tesisiniz için gerekli olan tesis kurma ve işletme izinleri için gerekli olan projelerin yapılası...