Çevre Danışmanlık

Çevre Danışmanlık Firmamız; TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu kapsamda Çevre Yönetim Hizmeti sunan bir kuruluştur.

 

Çevre Danışmanlık (Yönetim) Hizmetlerimiz

 • Geçici Faaliyet Belgesi Alınması
 • Çevre İzni Belgesi Alınması
 • Toplama, Ayırma ve Geri Kazanım Lisansı Alınması
 • Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı Alınması
 • Ambalaj Atık Bildirimi
 • Güvenlik Bilgi Formu Bildirimi
 • Kimyasal Madde Envanter Bildirimi
 • SEVESO Bildirimi
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL) Bildirimi
 • Tehlikeli Atık Bildirimi
 • Yağ Atıkları Bildirimi